Autoportret / self-portrait, metal, 3D druk, szkło / metal, 3D print, glass, 160 x 80 x 170 cm, Grzegorz Drozd 2014

Grzegorz Drozd

An artist and keen observer of the spectacle of contemperary

ife, within which he constructs surprising and uncomfortable situations. He is an artist who toys with custom and ritual, using in his art to suspend conventionalities. He is manipulator, himself declaring that “the artist is a social outcast and criminal”. As a creator, he generates relationships and participation; he is a critic of institutions and the author of works that are vehicles of personal emotion. He is a living object of art, magnifying inequities according to the layering of collective our consciousness.


During the exhibition Inne miasto inne życie [Another City Another Life], he placed a neon sign in a public place in Warsaw: “Information”, and played the role of help desk person, sitting behind the information desk armed with subjective “information” with which he confronted every passer-by. His subsequent piece, Straż Miejska [The City Guard], which is set in a shopping centre security room, referring to Rembrandt’s famed work The Night Watch, and using the participation of officers of the capital city’s City Guard trying their hand at re-creating the image. In one competition he sent a video camera along with instructions to set it up in front of the commission and to turn in on to record the panel as it evaluated the works submitted.


In 2003, as an act of protest, he walled off a corridor at the Academy of Fine Art in Warsaw, and four years later he blackmailed a diploma panel with an anonymous painting, demanding the highest marks they could award. He fled the city with a group of friends, spending eight days without any contact with civilization in woods of Roztocze in eastern Poland.


Drozd describes everyday phenomena using his own language. He demonstrates a situation by opening up before the viewer a type of spectacle in which time, space and characters are forced to play their roles. He is a creator and participant, balancing between the stage and the audience; the absence of a script and motivations for the play form part of the spectacle. He believes that there is no image in the mirror, only a reflection of the image.


Artysta, obserwator spektaklu współczesnej rzeczywistości,

w której buduje niewygodne i zaskakujące sytuacje.

Gracz z konwencją i rytuałem wyprowadzający sztukę z nawiasu umowności. Manipulator, na własne konto deklarujący:

„artysta to dla mnie banita społeczny i przestępca”.

Twórca relacyjny, partycypacyjny, krytyk instytucji, autor dzieł będących wehikułem osobistych emocji. Aktywny podmiot uwypuklający nierówną pozycję wobec nawarstwień zbiorowej świadomości.


Podczas wystawy Inne miasto inne życie umieścił w przestrzeni publicznej Warszawy budkę z neonowym napisem: Informacja i wcielił się w rolę informatora uzbrojonego w subiektywną wiedzę, z którą skonfrontować mógł się każdy z przechodniów. Z kolei odbywająca się w Galerii Kordegarda Straż Miejska to realizacja odwołująca się do znanej pracy Rembrandta Straż Nocna, w której udział wzięli funkcjonariusze stołecznej Straży Miejskiej mierzący sie z próbą odtwarzania obrazu. Na jeden z konkursów posłał kamerę video z instrukcją nakazującą ustawienie jej przed komisją, włączenie a następnie rejestrację pracy grupy oceniającej nadesłane prace.


W 2003 roku na znak protestu zamurował korytarz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie a cztery lata później zaszantażował malarskim anonimem komisje dyplomową żądając najwyższej oceny. Uciekł wraz z grupą przyjaciół z miasta spędzając 8 dni bez zdobyczy cywilizacji w roztoczańskich lasach.


Drozd opisuje codzienność używając własnego języka. Unaocznia sytuację otwierając przed widzem rodzaj spektaklu w którym czas akcji, miejsce jak i bohaterowie są skazani na odegranie swych ról. Bycie twórcą i uczestnikiem, balans pomiędzy sceną a widownią, brak scenariusza jak i motywów gry to cechy jego spektaklu. Wierzy, że w lustrze nie ma obrazu lecz jego odbicie!


grzegdrozd[at]gmail.com

© All rights reserved Grzegorz Drozd

GRZEGORZ DROZD

IS A VISUAL ARTIST WHO MAKES USE OF A WIDE ARRAY OF MEDIA, FROM CLASSICAL FORMS OF PAINTING,

TO SITE-SPECIFIC INSTALLATIONS AND FEATURE-LENGTH FILMS. DROZD’S WORKS GROW FROM A VIGILANT OBSERVATION OF THE ABSURDITIES OF EVERYDAY LIFE. THE ARTIST OFTEN REFERS TO THE UTOPIAN IDEALS

OF MODERNISM TO EXPOSE THE ABSENCE OF PRAGMATIC JUSTIFICATION FOR ABSTRACT IDEAS. IN HIS OWN WORDS, HE’S AN “ARTISTIC NOMAD, WHO FREQUENTLY CHANGES HIS VANTAGE POINT ON THE SUBJECT MATTERS HE’S WORKING ON, IN ORDER TO CREATE MULTIPLE PERSPECTIVES”. THE ARTIST PERFORMS A MULTI-LAYERED ANALYSIS: FOR EXAMPLE, UNIVERSAL A WORK THAT REFERS TO THE HOUSING PROBLEMS AN ESTATE IN WARSAW, OR IN HIS EXHIBITION LACK, WHICH DEALS WITH THE OUT-DATED METHODS OF TEACHING AT WARSAW’S ACADEMY OF FINE ARTS. DROZD’S WORK IS PERMEATED BY A PECULIAR WIT, USED BY THE ARTIST TO PUT THE VIEWER INTO SITUATIONS OF AMBIGUITY AND TO ASK A GOGOL-LIKE QUESTION:

“WHAT ARE YOU LAUGHING AT?”

SZTUKA PUBLICZNA W WARSZAWIE
Grzegorz Drozd and Alicja Łukasiak implement the project under the banner “Universal” within the Dudziarska housing estate – built for families evicted from Śródmieście and Praga Południe. Side walls of three welfare blocks of flats were painted black (squares alluding to Malewicz), with a neoplasticistic composition on the other side. Activities of the artists met with opposition on the part of residents and were criticised by the media.

Grzegorz Drozd i Alicja Łukasiak realizują projekt „Universal” na Osiedlu Dudziarska – które powstało dla rodzin eksmitowanych ze Śródmieścia i Pragi Południe. Boczne ściany trzech bloków socjalnych zostały zamalowane na czarno (kwadraty nawiązujące do Malewicza), po drugiej stronie pojawiła się neoplastycystyczna kompozycja. Działania artystów natrafiły 
na opór ze strony mieszkańców i krytykę ze strony mediów. ----------------------- Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawiehttp://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2http://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2http://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2http://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2http://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2http://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2http://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2http://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2http://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2http://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2shapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8
PUBLIC ART IN WARSAWhttp://artmuseum.pl/en/doc/sztuka-publiczna-w-warszawie-2

Grzegorz Drozd

graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw

Cocreator, along with Alicja Łukasiak, of the ZOR

(Changing of Traffic Movement) project art.

He is a visual artist who also creates texts, feature-length films, as well as actions and events.


Grzegorz Drozd


absolwent Wydziału Malarstwa

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


Współtwórca wraz z Alicją Łukasiak projektu

Zmiana Organizacji Ruchu (ZOR). 


Autor prac plastycznych, tekstów, filmów, akcji i zdarzeń.